Bayrak

SKS Bölüm Sorumluları

SKS BÖLÜM SORUMLULARI

Dahili - Cerrahi Birimler Sorumlu Hemşire : Muhammed YILMAZ

Acil Poliklinik ve Servis Sorumlu Hemşire : Bahriye ÇETİNKAYA

Kadın Doğum Servis Sorumlu Ebe : Ayşe ÇALIK

Diyaliz Servis Sorumlu Hemşire : Zeynep UZUN

Ameliyathane Sorumlu Hemşire : Hatice BOZKAY

Laboratuar Birimi Sorumlu Teknisyen : Mustafa BOZKAY

Röntgen Birimi Sorumlu Teknisyen : Muthullah AMBAR KÜTÜKOĞLU

Tranfüzyon Merkezi Sorumlu Teknisyen : Ali GÜNEŞ

Teknik Servis Sorumlu Teknisyen : İbrahim ASLIHAN

Memnuniyet Anketleri Sorumluları: Sevgi ÖZDEMİR

Farmakoloji Sorumlusu : Uz.Dr. Kenan KILIÇ

Materyavijilans Sorumlusu : Mehmet ÇUBUKÇU-Ezc Emre GÜNEY

Güvenlik Personeli Sorumlusu: Murat ÜNAL

Tıbbi Cihaz Yönetim Sorumlusu : İbrahim YILDIRIM