Bayrak

Diğer Birimlerimiz

 

 

 

 • Endoskopi
 • Bronkoskopi
 • Kolonoskopi
 • Ultrason
 • Laboratuvar
 • Kan Alma
 • Röntgen
 • Eczane
 • Ameliyathane
 • Doğumhane
 • Toplantı Odası
 • Hasta İletişim Birimi
 • Satın Alma
 • İdari Kalem
 • Muhtemet
 • Ambar-Ayniyat
 • Biyomedikal Birimi
 • Yemekhane
 • Evde Bakım Hizmetleri
 • Organ Bağışı Birimi
 • Kalite Yönetim Birimi
 • Çalışan Hakları Birimi
 • Enfeksiyon/Eğitim Birimi
 • SFT(Solunum Fonksiyon Testi)